top of page

Болнично лечение

*Телефон за записване: 0879487814

|

или

*Гастроентерология: 0879923351

Запиши час онлайн
012.jpg

Болнично лечение в МБАЛ "Кардиолайф" - гр. Ловеч

МБАЛ "Кардиолайф" на този етап има договор за лечение по 19 клинични пътеки с НЗОК. Болницата е многопрофилна. Тя разполага с Кардиологично отделение с 18 легла и Интензивен сектор с възможност за реанимационно лечение с 6 легла, Отделение по Образна диагностика и Клинична лаборатория. Предстои разкриване на Вътрешно отделение със сектори по Ендокринология и Гастроентерология, както и Хирургично отделение. Всяка от стаите има отделен санитарен възел - тоалетна и баня. Храненето на пациентите се осъществява от кетъринг и е съобразено със заболяването им.


Ивазивният сектор е обурудван с модерен цифров ангиограф, с възможности за изследване както на съдовете на сърцето, така и на периферните съдове.
Функционалният сектор разполага с модерен ехограф, велоергометър и възможности за Холтер ЕКГ и RR.

Нашият екип

Д-р Върбан Стоянов
stoyanov.jpg

Д-р Върбан Стоянов е завеждащ Кардиологично отделение. Той е сертифициран интервенционален кардиолог. Завършил е медицина в Медицински Университет - София (1997г.). Има две придобити специалности – "Вътрешни болести" (2007г.) и "Кардиология" (2012г.). След дипломирането си работи последователно в отделение по Вътрешни болести в МБАЛ гр.Пирдоп, в клиниката по Кардиология и Инвазивна кардиология на УМБАЛ "Св.Екатерина" гр.София и в Отделението по Инвазивна кардиология на УМБАЛСМ "Н.И.Пирогов". От 2012г. работи в отделението по Инвазивна кардиология на "Аджибадем Сити Клиник болница Токуда". От 2009г. е част от екипа на СМДЛ "Кардиолайф" Ловеч. Преминал e обучение в Холандия, Франция и Германия. Автор и съавтор е на публикации. Има многобройни участия в международни и национални форуми. Член на Българското и Европейското кардиологични дружества и Българското дружество по интервенционална кардиология.

Д-р Емил Денев
denev.jpg

Д-р Емил Денев е сертифициран интервенционален кардиолог. Завършил е медицина във ВМИ - Плевен (1985г.). Има две придобити специалности - "Вътрешни болести" (1991г.) и "Кардиология" (1996г.). След дипломирането си работи последователно в Общинска болница гр. Никопол, като интернист, УМБАЛ - Плевен като Интензивен кардиолог. От 2008г. до 2011г. е интервенционален кардиолог в УСБАЛ по Кардиология – Плевен. От 2011г. е интервенционален кардиолог в СМДЛ "Кардиoлайф" Ловеч. Притежава експертно ниво по ЕхоКГ. Член на Българското и Европейското кардиологични дружества и Българскoто дружество по интервенционална кардиология. Съавтор на публикации, специализирал в гр. Милано, Италия.

Д-р Емилия Пецева
peceva.jpg

Специализант по кардиология. Завършила е Медицина във ВМУ-Плевен (2005г.), работи в клиника по пропедевтика на вътрешни болести към УМБАЛ "Георги Странски" гр. Плевен до 2007г. От 2007г. до 2015г. работи в Спешно отделение към МБАЛ "Проф. Д-р П.Стоянов" гр. Ловеч. От 2015г. до 2017г. е лекар-ординатор във I-во Вътрешно отделение към МБАЛ "Проф. Д-р П.Стоянов" гр. Ловеч.

Д-р Румен Петков
petkov.jpg

Д-р Румен Петков е специалист по анестезиология и интензивно лечение. Завършил е медицина в МУ - Плевен (1996г.). Специализирал е "Анестезиология и интензивно лечение" в МБАЛ – Ловеч и УМБАЛ - Плевен. Работил последователно от 1997-1998г. в ОРБ гр. Разград, от 1998-2015г. в МБАЛ "Проф. Д-р Параскев Стоянов" гр. Ловеч. От 2015 – 2017г. в МБАЛ "Д-р Стойчо Христов" гр. Севлиево и МБАЛ - гр. Плевен към ВМИ - гр. София. От 09.2017г. до 03.2018г. в МБАЛ "Сърце и Мозък" гр. Плевен. Владее ендотрахеалнаинхалационна анестезия, обща венозна анестезия.

Д-р Малинка Станимирова
stanimirova.jpg

Д-р Малинка Станимирова е завършила медицина през 1989г. във ВМИ Плевен. През 1998г. е придобила специалност "Вътрешни болести", a през 2001г - специалност "Обща медицина". Работила е като общопрактикуващ лекар в с. Лисец, с. Пресяка, с. Смочан и с. Гостиня общо 13г. и 6 месеца. В РИОКОЗ гр. Ловеч е била главен експерт в отдел Опазване на общественото здраве - 4 години. От 2007г. до 2018г. е работила последователно като лекар-ординатор във Функционално отделение, ПФО и Първо вътрешно отделение на МБАЛ "Проф. Д-р Параскев Стоянов" гр. Ловеч.

м.с. Галя Табакова
tabakova.jpg

Главна медицинска сестра. Завършила е медицинското си образование през 1989г. в ПВМИ-Плевен. През 2007г. придобива степен Бакалавър по специалност "Управление на здравни грижи" в МУ-Плевен. Започва трудовия си стаж като медицинска сестра в Детско отделение на МБАЛ-АД гр. Ловеч през 1989г. От 1996г. до 2017г. е заемала длъжността Старша медицинска сестра в Отделение по очни болести в МБАЛ "Д-р Параскев Стоянов" гр. Ловеч.

м.с. Айтен Мустафа Хасан
ayten.jpg

Старша медицинска сестра Кардиологично отделение. Завършила е медицинското си образование през 1989г. в ПВМИ-Плевен. През 1993г. е завършила "Хуманитарни науки" в ПВМИ гр. Плевен. През 2003г. придобива степен Бакалавър по специалност "Управление на здравни грижи". През 2004г. завършва "Социален мениджмънт" със степен Магистър във Великотърновски Университет "Св.Св.Кирил и Методий". През 2015г. завършва "Управление на здравни грижи" в МУ-Плевен. Започва трудовия си стаж като медицинска сестра в Урологично отделение на МБАЛ-АД гр. Ловеч през 1989г. Заемала е длъжност Старша медицинска сестра в Пневмофтизиатрично, Урологично и отделение по Хемодиализа.

bottom of page